Rehabilitacja dzieci Ząbki i Warszawa


Zapraszamy niemowlęta i dzieci do naszego gabinetu w Zielonce koło Warszawy. Możemy również dojechać do Państwa do domu na terenie Ząbek, Marek i Zielonki, a także prawobrzeżnej Warszawy.


Rita Calderaro-Poczmańska - ZnanyLekarz.plRehabilitacja dzieci i niemowląt

 

Rita Calderaro-Poczmańska - ZnanyLekarz.pl Choć moje doświadczenie i wykształcenie pozwalają na pracę i z dorosłymi i z dziećmi to osobiście wolę pracować z tymi najmniejszymi Pacjentami. Pomaganie niemowlakom i małymi dzieciom sprawia mi dużo więcej satysfakcji i przyjemności. Wiem jednak, że niemowlaki potrzebują zupełnie innej opieki niż starsze dzieci dlatego poniższe treści podzieliłam na 2 części.


 

Imię i nazwisko:


Telefon:


E-mail:


Treść wiadomości:


Rehabilitacja niemowląt

W związku z szybkim rozwojem rehabilitacji niemowląt mamy w tej chwili wiele metod służących do rehabilitacji tych najmniejszych Pacjentów. W mojej pracy wykorzystuję te bogate dobrodziejstwa medycyny i nie ograniczam się do pracy w obrębie jednej metody, a każdego Pacjenta traktuję indywidualnie. Dzięki temu osiągam dużą skuteczność w leczeniu.

W leczeniu wykorzystuję następujące metody:

NDT Bobath (Neurodevelopmental Treatment) inaczej terapia neurorozwojowa. Jest szczególnie przydatna, ponieważ może być łatwo włączona w biologiczny rytm dnia niemowląt. Jest całkowicie bezbolesna i przyjazna dla pacjenta.

Opiera się na normalizacji napięcia mięśniowego, wygaszaniu nieprawidłowych odruchów i torowaniu prawidłowych wzorców ruchu.

Wykorzystując tzw. punkty kontroli (m.in. głowę, obręcz barkową i miedniczną) terapeuta wspomaga ruch dziecka tak by był możliwie najbardziej zbliżony do prawidłowego. Dobiera indywidualnie do potrzeb dziecka rodzaj ćwiczenia, jego tempo, odpowiedni sprzęt i zabawki. Umożliwia w ten sposób dziecku zdobywanie doświadczeń czuciowo ruchowych adekwatnych do wieku i potrzeb dziecka. Stanowią one podstawę dalszego rozwoju.

Warunkiem nauczenia się jakiejś czynności jest jej częste powtarzanie w różnych okolicznościach, dlatego rodzice poprzez zabawę oraz odpowiednią pielęgnację utrwalają efekty terapii w domu. Edukacja i współpraca rodzica jest kluczowa dla skutecznej terapii dziecka.

Metoda Prechtla to ważne narzędzie diagnostyczne. Polega ona na ocenie globalnych wzorców ruchowych u wcześniaków, dzieci urodzonych o czasie oraz niemowląt do 3 miesiąca życia. Metoda służy do jak najwcześniejszego zdiagnozowania niedojrzałości lub uszkodzenia OUN (ośrodkowego układu nerwowego) poprzez badanie jakości prezentowanych globalnych wzorców ruchu. Metoda ta jest bezinwazyjna i bezbolesna.

PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation) inaczej torowanie nerwowo-mięśniowe. Teoretyczne podstawy tej koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka – rozwój cefalo-kaudalny, od części proksymalnych do dystalnych, z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich.

Handling jest metodą opieki i pielęgnacji niemowląt z uwzględnieniem wszystkich potrzeb małego dziecka. Metoda ta obejmuje:

 • sposoby noszenia i podnoszenia adekwatne do wieku i motoryki niemowlaka,
 • bezpieczne chwyty kąpielowe,
 • nauka bezpiecznej i prawidłowej regulacji pasów w foteliku,
 • nauka prawidłowego karmienia na każdym z etapów rozwoju,
 • ubieranie - rozbieranie

Do kogo kierujemy nasze działania?

Dzieci z grupy ryzyka, czyli:

 • powikłania w czasie ciąży,
 • trudny i przedłużający się poród,
 • choroba matki w czasie ciąży,
 • niska punktacja w skali Apgar,
 • wcześniactwo,
 • przedłużająca się żółtaczka fizjologiczna,
 • stwierdzona asymetria u noworodka


Niemowlęta z zaburzeniami mięśniowymi:

 • brak kontroli głowy,
 • opóźnione osiąganie kolejnych etapów rozwoju ruchowego,
 • nadmierna aktywność wyprostna,
 • zaburzony lub zły wzorzec ruchowy


I inne:

 • MPD (Mózgowe Porażenie Dziecięce),
 • kręcz szyi,
 • wrodzone stopy końsko – szpotawe (również po operacjach korygujących)

Rehabilitacja dzieci (Kinezyterapia)

Kinezyterapia to leczenie za pomocą szeroko pojętego ruchu (gimnastyka lecznicza). Ruch jest środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej.

Jak wykazały ostatnie badania 93% dzieci w wieku szkolnym ma odchylenia od normy w postawie ciała. Większość ma mylne przekonanie, że wady postawy to tylko i wyłączne problem kosmetyczny – niestety są w błędzie. Jest to przede wszystkim problem medyczny.

Wady postawy pociągają za sobą szereg zmian w układzie ruchu, ale również i w innych układach (np. w skoliozie pojawiają się problemy sercowe oraz pulomonologiczne).

Wady postawy:

 • skoliozy,
 • plecy płaskie,
 • plecy okrągłe,
 • plecy wklęsłe,
 • plecy okrągło – wklęsłe,
 • płaskostopie,
 • koślawość stawów kolanowych,
 • szpotawość stawów kolanowych,
 • płaskostopie,
 • stopa końsko - szpotawa,
 • stopa końsko – koślawa


Rehabilitacja ortopedyczna:

 • złamania,
 • zwichnięcia,
 • skręcenia,
 • urazy więzadłowe,
 • stany po unieruchomieniach,
 • i inne